Archivio

Archivio per la categoria ‘Arte’

Seghizzi 2015 – predstavitev v slovenšcini

26 Giugno 2015 Nessun commento

Kar celih trinajst dni bo Gorica (Italija) na svojem ozemlju gostila 27 kulturnih in glasbenih pomembnih dogodkov, ki jih organizira in  predstavlja društvo Seghizzi v sodelovanju s Srednjeevropskim  Kulturnim Institutom. 54. izvedba Mednarodnega tekmovanja pevskih zborov Seghizzi in 27. Grand Prix Seghizzi (Gorica, Gledališ?e Verdi, od 24. do 26. juljia) se bosta odvijala skupno z 13. Festivalom Seghizzinregione (od 18. do 27. julija) in 3. Festivalom Srednjeevropska glasbena sre?anja (od. 16. do 20. julija), predstavitve na katerih bo sodelovalo 16 zborov in okrog trideset glasbenikov in muzikologov, ki  prihajajo iz 17 evropskih in izven evropskih držav, zahvaljujo? široki mreži deželnih, državnih in mednarodnih sodelovanj javnih, društvenih, akademskih in podjetniških institucij.

Vsebinsko najpomembnejši  element je sestavljen iz izbranih zborov, ki vam ga bomo pravkar našteli:Beijing Philharmonic Choir (Peking, Kitajska), vodi Yang Li; Yonsei University Concert Choir (Seul, Južna Koreja), vodi Hae Oek Eunice Kim Bang; Coro San Benildo (Manila, Republika Filipini), vodi Lorenzo C. Gealogo; Its Student Choir (Surabaya, Indonezija), vodi Budi Susanto Yohanes; Clam Chowder (Milano, Italija), vodi Giorgio Ubaldi; Sankofa Gospel Ensemble (Milano, Italija), vodi Carlo Rinaldi; Torino Vocal Ensemble (Torino, Italija), vodi Luca Scaccabarozzi; Female Choir Liepos (Vilnius, Litva), vodi Audron? Steponavi?i?t? Zupkauskien?; Sancta Sunniva Chamber Choir (Bergen, Norveška), vodi Tore Kloster; University of Warsaw Choir (Varšava, Poljska), vodi Irina Bogdanovich; Choir Technik STU (Bratislava, Slovaška), vodi Petra Torkošová; APZ Maribor (Maribor, Slovenija), vodi Tadeja Vulc; Khmelnytskyi Chamber Choir (Khmelnytskyi, Ukraijna), vodi Ihor Tsmur; Chorus Matricanus Female Choir (Százhalombatta, Madžarska), vodi Anna F?ri; Girls Choir Ellerhein (Tallinn, Estonija) – Zmagovalni zbor 26. Grand Prix Seghizzi 2014 – vodi Ingrid Kõrvits; Coro Lorenzo Perosi (Fiumicello, Italija) e Coro Seghizzi (Gorizia, Italija), vodi Italo Montiglio.

Mednarodno žirijo sestavlja 11 clanov: Tone Bianca Sparre Dahl (Norveška), Božidar Crnjanski (Srbija), Paul Steegmans (Belgija), Pietro Ferrario (Italija), Ingrid Korvits (Estonija), Sofia Soderberg Eberhardt (Švedska), Eugeniusz Kus (Poljska), Mauro Marchetti (Italija), Arwin Q. Tan (Republika Filipini), Angelo Maria Trovato (Italija), Marko Munih (Slovenija).

V društvu Seghizzi so se odlocili, da bodo Marku Munihu podelili 11. Mednarodno priznanje Seghizzi “Življenje za vodenje pevskih zborov”, ne le zaradi umetniških in profesionalnih  zaslug, pa? pa tudi za poklon njegovi 50. obletnico udeležbe na tekmovanju Seghizzi in za neprekinjeno sodelovanje z goriškim društvom.

 

13. Festival Seghizzinregione se bo odvijal od 18. do 27. juljia na deželnem ozemlju z izvedbo 16. koncertov  zahvaljujo?ob?ini, župnijam, društvom in lokalnim zborom iz 14 krajev: Aiello (UD), Spilimbergo (PN), Fiumicello (UD), Aiello del Friuli (UD), Tolmezzo (UD), Gorizia, Susegana (TV), Ronchi dei Legionari (GO), Coseano (UD), Palmanova (UD), Gradisca d’Isonzo (GO), Cervignano (UD), Moraro (GO), Chiopris Viscone (UD), Monfalcone (GO).

Prevod v slovenšcino, Lorenzo Drascek

 

http://www.seghizzi.it

15-27 July: Seghizzi – ICM an impressive international musical and cultural program

20 Giugno 2015 Nessun commento

For thirteen days the city of Gorizia(Italy) and its territory will be the focus of 27 major cultural and musical events promoted and organized by Seghizzi Association  in strategic collaboration with the ICM – Istituto Culturale Mitteleuropeo. The 54th edition of the International Choral Competition Seghizzi and the 27thGrand Prix Seghizzi (Gorizia, Teatro Verdi, July 24 to 26) will intertwine with the 13th edition of the Festival Seghizzinregione (July 18 to 27) and with the 3rd festival “Incontri Musicali  Mitteleuropei” (16-20 July),all events in which 16 choirs and thirty musicians and musicologists will  take part. They come from 17 European and non-European countries thanks to an extensive network of collaborations, both national and international, with public institutions, associations, academies and businesses.

The most substantial element is made up by carefully selected choirs listed below:Beijing Philharmonic Choir (Beijing, China),  directed by  Yang Li; Yonsei University Concert Choir (Seul, South Corea) directed by  Hae Oek Eunice Kim Bang; Coro San Benildo (Manila, Philippines) directed by Lorenzo C. Gealogo; Its Student Choir (Surabaya, Indonesia) directed by Budi Susanto Yohanes; Clam Chowder (Milan,Italy) directed by Giorgio Ubaldi; Sankofa Gospel Ensemble (Milan, Italy) directed by Carlo Rinaldi; Torino Vocal  Ensemble  (Torino,  Italy)  directed  by  Luca  Scaccabarozzi;  Female  Choir  Liepos  (Vilnius,  Lithuania)directed by da Audrone Steponaviciute Zupkauskien;  Sancta Sunniva Chamber Choir  (Bergen,  Norway) directed by Tore Kloster; University Of  Warsaw University (Warsaw, Poland) directed by Irina Bogdanovich; Choir  Technik  STU  (Bratislava,  Slovakia)  directed  by  Petra  Torkošová;  APZ  Maribor  (Maribor,  Slovenia) directed  by  Tadeja  Vulc;  Khmelnytskyi  Chamber  Choir  (Khmelnytskyi,  Ukraine)  directed  by  Ihor  Tsmur; Chorus Matricanus Female Choir  (Százhalombatta,  Hungary) directed by Anna F?ri;  Girls Choir  Ellerhein(Tallinn, Estonia) – Winning Choir of the 26th Grand Prix Seghizzi 2014 – directed by Ingrid Kõrvits; Coro “Lorenzo Perosi” (Fiumicello, Italy) and Coro “Seghizzi” (Gorizia, Italy) directed by Italo Montiglio.

Eleven are the members of the International Jury:Tone Bianca Sparre Dahl (Norway), Božidar Crnjanski (Serbia),  Paul  Steegmans (Belgium), Pietro Ferrario(Italy),  Ingrid  Korvits  (Estonia),  Sofia  Soderberg  Eberhardt  (Sweden),  Eugeniusz  Kus  (Poland),  MauroMarchetti (Italy), Arwin Q. Tan (Philippines), Angelo Maria Trovato (Italy), Marko Munih (Slovenia).

 

Great emphasis will be given to Marko Munih. Seghizzi Association has decided to award Marko Munih withthe 11th international Seghizzi  prize “A Life for  the choral  direction” not only for  his many artistic and professional merits, but also as a tribute to him on the 50th anniversary of his participation in the Seghizzichoral competition and for his subsequent uninterrupted cooperation with the initiatives of the Seghizziassociation.

The 13th Festival Seghizzinregione (July 18 to 27) is made up of 16 concerts performed in different towns of the Region. This is possible thanks to the help of municipalities, parishes, associations and local choirs of 15 different towns: Aiello (UD),  Spilimbergo (PN),  Fiumicello (UD),  Aiello del  Friuli  (UD),  Tolmezzo (UD),Gorizia, Susegana (TV), Ronchi dei Legionari (GO), Coseano (UD), Palmanova (UD), Gradisca d’Isonzo (GO),Cervignano (UD), Moraro (GO), Chiopris Viscone (UD), Monfalcone (GO).

http://www.seghizzi.it

Presentazione degli eventi Seghizzi 2015

14 Giugno 2015 Nessun commento

Sabato 13 giugno alle ore 11 nella Sala Bianca del Municipio di Gorizia, alla presenza del sindaco Ettore Romoli, dell’Assessore Stefano Ceretta, del consigliere regionale Alessio Gratton in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, del dott. Giulio Grendene rappresentante della CCIAA di Gorizia, della dott.ssa Antonella Gallarotti per la FondazioneCarigo, del prof. David Macculi per l’ICM e dell’intero Consiglio direttivo dell’Associazione e del direttore artistico Marco Munih, il presidente della “Seghizzi Italo Montiglio ha esposto le novità ed i dati relativi alle manifestazioni Seghizzi – ICM, un imponente cartellone musicale e culturale internazionale.

Per ben tredici giorni Gorizia ed il suo territorio saranno al centro 27 di eventi culturali e musicali di rilievo promossi ed organizzati dall’associazione Seghizzi in collaborazione strategica con l’ICM Istituto Culturale Mitteleuropeo. La 54esima edizione del concorso internazionale di canto corale Seghizzi ed il 27° Grand Prix Seghizzi (Gorizia, Teatro Verdi, 24-26 luglio) si intrecceranno con il 13° festival Seghizzinregione (18-27 luglio) e con il 3° festival “Incontri Musicali Mitteleuropei”(16-20 luglio), manifestazizioni tutte alle quali parteciperanno 16 cori ed una trentina di musicisti e musicologi provenienti da 17 Nazioni europee ed extraeuropee grazie ad una estesa rete di collaborazioni regionali, nazionali ed internazionali di 35 istituzioni pubbliche, associative, accademiche ed aziendali.

L’elemento più “corposo” è costituito dai selezionatissimi cori che qui di seguito elenchiamo: Beijing Philharmonic Choir (Pechino, Cina), diretto da Yang Li; Yonsei University Concert Choir (Seul, Corea del Sud) diretto da Hae Oek Eunice Kim Bang; Coro San Benildo  (Manila, Filippine) diretto da Lorenzo C. Gealogo; Its Student Choir (Surabaya, Indonesia) diretto da Budi Susanto Yohanes; Clam Chowder (Milano, Italia) diretto da Giorgio Ubaldi; Sankofa Gospel Ensemble (Milano, Italia) diretto da Carlo Rinaldi; Torino Vocal Ensemble (Torino, Italia) diretto da Luca Scaccabarozzi; Female Choir Liepos (Vilnius, Lituania) diretto da Audrone Steponaviciute Zupkauskiene; Sancta Sunniva Chamber Choir (Bergen, Norvegia) diretto da Tore Kloster; University Of Warsaw University (Varsavia, Polonia) diretto da Irina Bogdanovich; Choir Technik Stu (Bratislava, Slovacchia) diretto da Petra Torkosova; Maribor APZ, direttrice Tadeja Vulz (Maribor, Slovenia); Khmelnytskyi Chamber Choir (Khmelnytskyi, Ucraina) diretto da Ihor Tsmur; Chorus Matricanus Female Choir (Százhalombatta, Ungheria) diretto da Anna Furi; Girls Choir Ellerhein (Tallinn, Estonia) – Coro vincitore del 26° Grand Prix Seghizzi 2014- diretto da Ingrid Kõrvits; Coro Lorenzo Perosi (Fiumicello, Italia); Coro Seghizzi (Gorizia, Italia) diretti da Italo Montiglio.

Undici i membri della giuria internazionale: Tone Bianca Sparre Dahl (Norvegia), Božidar Crnjanski (Serbia), Paul Steegmans (Belgio), Pietro Ferrario (Italia), Ingrid Korvits (Estonia), Sofia Soderberg Eberhardt (Svezia), Eugeniusz Kus (Polonia), Mauro Marchetti (Italia), Arwin Q. Tan (Filippine), Angelo Maria Trovato (Italia), Marko Munih (Slovenia). Per Marko Munih un rilievo particolare, infatti l’Associazione Seghizzi, in accordo conla Feniarco, ha deciso di assegnare l’ 11° premio internazionale Seghizzi “Una vita per la direzione corale” non solo per il molti meriti artistici e professionali, ma anche come omaggio nel 50° anniversario della sua partecipazione al concorso Seghizzi e per la successiva ininterrotta collaborazione con le iniziative del sodalizio goriziano.

Il 13° festival Seghizzinregione (dal 18 al 27 luglio)  si articolerà sul  territorio con 15 concerti grazie alla collaborazione di amministrazioni comunali, Parrocchie, Associazioni e cori locali in tredici località: Spilimbergo (PN), Fiumicello (UD), Tolmezzo (UD), Gorizia, Susegana (TV), Ronchi dei Legionari (GO),  Coseano (UD), Palmanova (UD), Gradisca d’Isonzo (GO), Cervignano (UD), Moraro (GO), Chiopris Viscone (UD), Monfalcone (GO).  Il festival Seghizzinregione sarà preceduto e s’intreccerà con il 3°  festival “Incontri Musicali Mitteleuropei” che prevede dieci eventi concertistici (cameristici ed orchestrali) e congressuali dal 16 al 20 luglio a Sagrado, Gorizia e Gradisca d’Isonzo.

Va infine ricordato che ll logo di riferimento dell’edizione 2015 delle manifestazioni musicali internazionali Seghizzi sarà rappresentato da un’opera dell’artista Enzo Valentinuz, al quale vengono dedicate due mostre in concomitanza con gli eventi “Seghizzi”. La prima mostra sarà inaugurata domenica 5 luglio alle ore 21.00 nella sede dell’Associazione Seghizzi a Gorizia in Corso Verdi 85;  la seconda sarà inaugurata nel caffè Teatro Verdi la sera del giorno 15 luglio. Last but not least, è giusto ricordare i premi delle categorie storiche del concorso Seghizzi, dedicati alla memoria del musicista goriziano Mirko Špacapan, per decenni anche figura di spicco della cultura, non solo cittadina.

http://www.seghizzi.it

Mostra “Alberto Delbianco” prolungata fino al 29 maggio

14 Maggio 2015 Nessun commento

La mostra “Alberto Delbianco non solo fumettista” è stata prolungata fino a venerdì 29 maggio presso la Galleria “Seghizzi” in Corso Verdi 85.  La mostra continuerà ad essere aperta al pubblico secondo il consueto orario: lunedì e venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00; mercoledì dalle ore 14.30 alle 18.30. Ingresso libero. L’apprezzamento riscosso fino ad oggi da parte del pubblico è stato gratificante per gli organizzatori.

Uffici Stampa Consorziati: our info network

4 Maggio 2015 Nessun commento

EDITORIA SEGHIZZI EDITION

26 Aprile 2015 Nessun commento

EDITORIA SEGHIZZI EDITION || ES Edizioni Seghizzi – ESO Edizioni musicali e musicologiche online – EdiS Edizioni discografiche – EdaS Edizioni audiovisive || da 50 anni non solo musica dal vivo … con oltre 180 titoli editoriali, discografici e audiovisivi. Entro il 2020 progettiamo di pubblicare online la maggior parte del materiale a stampa cartacea. PUBLISHING SEGHIZZI EDITION || ES Editions Seghizzi – ESO Music and musicological publishing online – Edis Editions record – EDAS Editions audiovisual || for 50 years not only live music … with over 180 publishing titles, recording and audiovisual. By the year 2020 we plan to publish online the majority of the material in print paper.

Seghizziworld on Youtube 

ESO Edizioni Seghizzi Online

https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/collections/72157649870825433/

http://www.seghizzi.it

ILLUSTRAZIONI di Anna Mattiuzzo

24 Febbraio 2015 Nessun commento

Domenica 1° marzo 2015 alle ore 11 negli spazi espositivi dell’Associazione Seghizzi a Gorizia in Corso Verdi 85 avrà luogo l’inaugurazione della mostra di Anna Mattiuzzo dal titolo “Illustrazioni (Bianca, vestito di neve)”. L’esposizione sarà aperta fino al 30 marzo con i seguenti orari: lunedì e venerdì dalle ore 10 alle 14; mercoledì dalle ore 15 alle 18. Ingresso libero. La precedente mostra di Daniele Bianchi “Teatri dell’OniricO” viene prolungata fino a tutto il mese di marzo. In tal senso la Galleria d’arte “Seghizzi” offre ai visitatori l’opportunità di visitare contemporaneamente due esposizioni estremamente interessanti.

http://www.seghizzi.it

Daniele Bianchi, mostra d’arte nella Galleria “Seghizzi”

19 Gennaio 2015 Nessun commento

Mostra d’arte
“TEATRI DELL’ONIRICO”
Daniele Bianchi
inaugurazione
domenica 25 gennaio alle ore 11.00
Gorizia , Corso Verdi 85
Sede dell’Associazione Seghizzi.

 La mostra rimarrà aperta
lunedì e venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00
mercoledì dalle ore 15.00 alle 18.00
fino al 25 febbraio 2015
INGRESSO LIBERO

Presentazione

Con questa mostra l’Associazione Seghizzi intende anche festeggiare i 50 anni dell’artista, ritenendo che le sue opere meritino una più estesa conoscenza da parte di pubblico e critica. In tal senso questa esposizione (soprattutto dei lavori degli ultimi tre anni) intende contribuire alla scoperta di creazioni artistiche assolutamente degne di un circuito nazionale ed internazionale. Refrattario alla promozione di se stesso, persona di grande discrezione e riservatezza, Daniele Bianchi esibisce però esperienze ad ampio spettro, che in certo modo, se non esclusivamente, si riflettono poliedricamente anche nella sua poetica grazie ad attività nell’ambito di studi, laboratori, gallerie, scuole, editori, nelle aree dell’architettura, della scenografia, dell’antiquariato, della grafica, dell’editoria con diversi ruoli e mansioni.

Ciò che colpisce della sua produzione pittorica è un tentativo di dominare costruttivamente il caos, il disordine, la violenza e l’angoscia, in una concezione crudamente realistica del mondo e della vita. Ma proprio questo dare forma costruttiva all’eterogenea massa degli impulsi sociali, emotivi, irrazionali è anche un modo per esorcizzarli in una visione superiore e disincantata dell’esistenza.

I “Teatri dell’onirico”, che rappresentano il nucleo centrale dell’esposizione goriziana, sono un’evoluzione di un percorso artistico complesso che ri_scopre i valori delle realtà fisiche, culturali, naturali respinte ai margini del mondo e dell’esistenza, come i materiali raccolti dall’artista sulle rive dell’Isonzo o sulle spiagge di Fossalon e ricompattati costruttivamente per narrare le sue non-storie o , forse, meglio, per suggestionarci con le vicende surreali di un pensiero misterioso e criptografico. Storie che ci appaiono quasi inscritte in arcaici templi laici, che ci invitano a cercare itinerari semantici, una ricerca che è allo stesso tempo un gioco, quello della cultura come capacità di stabilire relazioni significative, meglio se audaci e coraggiose, cioè creative. Il mondo dei “teatrini” di Daniele Bianchi è molto meno onirico delle sue apparenze; forse è un camuffamento, per occultare verità scomode, che tuttavia prepotentemente emergono alla coscienza nelle forme dell’arte. In qualche modo ognuno dei lavori in mostra è una sorta di seduta psicanalitica, ma senza pretese e ambizioni terapeutiche, perchè per Daniele Bianchi, tutto sommato, la vita è una “malattia” affascinante da cui è meglio non guarire.

Ricordando Augusto Seghizzi

5 Gennaio 2015 Nessun commento

Il mese di gennaio rappresenta per l’Associazione Seghizzi un motivo ben preciso di memoria storica, infatti il musicista di cui porta il nome (Augusto Cesare Seghizzi) nacque a Buie d’Istria il 19 gennaio 1873 e morì a Gorizia il 5 gennaio 1933. Intendiamo ricordarlo non retoricamente, ma, com’è nella nostra tradizione, con iniziative concrete, musicali, musicologiche e artistiche. La foto che pubblichiamo fu scattata nel campo profughi di Wagna di Leibnitz nel 1916: in piedi (il terzo da sinistra) il Maestro, e (la prima a destra) la moglie Palmira; davanti (seduta) Cecilia vicino al fratello Lino.

The month of January is for the Association Seghizzi a reason of historical memory, in fact, the musician of which the association is named (Augustus Caesar Seghizzi) was born in Buie d’Istria January 19, 1873 and died in Gorizia January 5, 1933. We will remember him not rhetorically, but, as is our tradition, with concrete initiatives, musical, artistic and musicological. The pictures that we publish was taken in the refugee camp of Wagna by Leibnitz in year 1916: standing (third from left), the musician, and (first right) his wifePalmira; front, we see Cecilia sat next to his brother Lino.

Le attività dell’anno 2014: quadro sintetico cronologico

3 Gennaio 2015 Nessun commento

Con questa tabella cronologica riassuntiva delle attività svolte nel 2014 desideriamo ringraziare di cuore Istituzioni, persone, cori, amici, collaboratori, ecc. con i quali abbiamo lavorato o che hanno collaborato alle nostre iniziative o che le hanno in vario modo sostenute. Auguriamo a tutti un fortunato 2015 ! Consultate la nostra home page !